Dask Sigortası

  1. Dask Sigortası

Ürün ve Hizmetlerimiz

Dask Sigortası


Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

DASK Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır? Zorunlu Deprem Sigortası ’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekmektedir.
Afet konutları için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalı mıdır?Kapsama dahil olduklarından sigortası yapılmalıdır.

İnşa halindeki konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir mi?İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için yapılmamaktadır.

İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?Zorunlu Deprem Sigortası, Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkan, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.


Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içermektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 Depremin 
 Deprem sonucu yangının 
 Deprem sonucu infilakın 
 Deprem sonucu yer kaymasının Sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 

Dask Sigortası

Sizi Dinlemeye Hazırız

Dask Sigortası Teklif ve Talep Formumuz