İş Yeri Sigortası

  1. İş Yeri Sigortası

Ürün ve Hizmetlerimiz

İş Yeri Sigortası

İşyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.


* Hırsızlık:
 Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.
* Grev, Lokavt, Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.
* Yer Kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar. 
* Deprem: Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar. 
* Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar. 
* Yangın: İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar. 
* İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar 

* Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar. 
* Dahili su ve sel su baskını: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar
* Kar Ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar. 
* Cam Kırılması: İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar. 
* Enkaz Kaldırma: Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları 
* Araç Çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar. Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar. 
* Komşulara Karşı Sorumluluk: Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk. 
* 3.Şahıslara Karşı Sorumluluk: Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları. 
* Mal Sahibine Karşı Sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk. 
* Kira Kaybı: Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar. 

İş Yeri Sigortası

Sizi Dinlemeye Hazırız

İş Yeri Sigortası Teklif ve Talep Formumuz